English
הגדה דיגיטלית לפסח תש"ף
השנה חוגגים את ליל הסדר ביחד, מרחוק. אפשר לראות אחד את השני בזום או בסקייפ, אבל מה עם ההגדה? בפסח המיוחד הזה מספרים ביציאת מצרים עם הגדה דיגיטלית, מאוירת וגם - מקושרת בין כולם! כשאחד מעביר עמוד, כולם עוברים יחד איתו. כולנו מסובים. אין מה לעשות, הפעם אין תירוץ לא לדעת איפה אנחנו עכשיו.
עדיין אין לכם קוד? הרשמו כאן
סתם נתקעתם בלי הגדה?
אתם יכולים להיכנס להגדה הדיגיטלית גם בלי קוד משפחתי כאן
יוצרים: נועם הוד, עמוס מרון | איור ועיצוב ההגדה: שנה רוטר קופל - לרכישת הגדה מודפסת